Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” pakeitimas

Švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklino ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbas vasaros mėnesiais 2018 metais

Dėl paramos gavimo ir panaudojimo švietimo įstaigose rekomendacijų patvirtinimo

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-04-28 sprendimas Nr. T2-99 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimas T2-143 ,,Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo” (2016 m. liepos 28 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-191 redakcija, 2016 m. lapkričio 24 d. Klaipėdos miesto savivaldybės   tarybos  sprendimo T2-282 redakcija, 2018 m. gruodžio 20 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-269 redakcija, 2019 m. sausio 31 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-13 redakcija)

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimas Nr. T2-352 ,,Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo”

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-07-28 sprendimas Nr. T2-212 ,,Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimo Nr. T2-352 ,,Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”