Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – +370 46 38 34 03.

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIOGELIS“

Himnas
Ateikit, prašom paklausyti –
„Žiogelis“ griežia smuikeliu –
Laiminga šypsosi saulytė,
Skubėdama svajų keliu.

Lyg paslaptingo vakarėlio,
Kol lyg roželė raudona,
Nuvargus leidžias atilsėlio,
Kad auštų vėl nauja diena.

Ir, patikėkite, „Žiogelis“
Vis griežti niekad nepaliaus
Tik lai žemelė tarsi pūkas
Visatos orbita keliaus

Skanduotė
Jei už lango saulė,
O širdelėj lyja,
Jei iš lovos koja
Išlipai ne ta,
Jeigu tu galvoji,
Kad tavęs nemyli
Ei, drauguži mielas,
Mus surasi čia!

Mes, berniukai
Ir mergytės,
Mes, žiogeliai pievoj,
Mes visi drauge,
Mes graži šeima!