Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – +370 46 38 34 03.

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų planas

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planas (ataskaita už 2020 m.)

Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos  gairės

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis” korupcijos prevencijos programa 2021-2024 m.

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2022 metais

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2021 metais

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2020 metais

2022 m. korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų nenustatyta.

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis” reagavimo į patyčias ir pagalbos joms įvykus planas

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis” pedagogų (darbuotojų) etikos kodeksas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis” dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis” antikorupcinio elgesio kodeksas

Pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją

Lopšelio-darželio ,,Žiogelis” darbuotojų tolerancijos lygio korupcijai nustatymas

 

Jei susidūrėte su korupcija, turite žinoti >>>

 

Klaipėdos lopšeliui-darželiui ,,Žiogelis” pranešimą apie korupciją galima pateikti:

Telefonu +370 46 38 34 03

Elektroniniu paštu ziogelisdarzelis9@gmail.com

Atsiuntus paštu adresu Kauno g. 27, Klaipėda, 91159

Tiesiogiai atvykus į Klaipėdos lopšelį-darželį ,,Žiogelis” (Kauno g. 27, Klaipėda). Atsakingas asmuo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Mačernienė.

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) pranesk@stt.lt ir/ar ,,Karštąja linija” visą parą +370 5 266 3333

Pranešėjų anonimiškumas užtikrinamas.

Privačių interesų deklaravimas

Dėl naujos redakcijos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų

 

KORUPCIJAI STOP

Rekomenduojame peržiūrėti  

https://skaidrumoakademija.lt/mokytojams/

„Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose“: https://www.youtube.com/watch?v=Yb2fO4HQLig

„Korupcijos rizikos: ES lėšų administravimas ir panaudojimas“: https://www.youtube.com/watch?v=fAnIp6pfKyY

„Korupcijos rizikos: ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė“: https://www.youtube.com/watch?v=GFaDNLEuCMQ&t=13s

„Korupcijos rizikos sveikatos apsaugos sektoriuje“:  https://www.youtube.com/watch?v=7Op-Yd3xUm0

„Korupcijos rizikos: aplinkos apsauga, atliekų tvarkymas“: https://www.youtube.com/watch?v=1AE0YMkVBiY&t=6s

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos  parengta ir atnaujinta, nemokama e.mokymo platformą https://emokymai.stt.lt/