Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – +370 46 38 34 03.

 KUO MES PATRAUKLŪS

 • Lopšelis-darželis – tai įstaiga, kurioje pagrindinė vertybė žmogus: vaikas, darbuotojas.
 • Įstaiga siekia padėti šeimai pagal galimybes tenkinti tėvų ir vaikų poreikius, puoselėti visas vaiko galias (intelektualines, emocines, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę.
 • Įstaigoje dirba aukštos kvalifikacijos ir kompetencijos specialistai.
 • Sukurta funkcionali, estetiška, atitinkanti tautos dvasią ir skatinanti vaiko gabumų vystymąsi aplinka.
 • Teikiama kvalifikuota specialiojo pedagogo (logopedo) pagalba.
 • Taikomi įvairūs darbo būdai ir metodai siekiant vaiko kalbos ir pažintinių procesų lavinimo.
 • Rūpinamasi demokratinių santykių plėtojimu vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų bendruomenėje.
 • Visapusiškai tenkinami ugdytinių saviraiškos poreikiai: organizuojami bendri renginiai, išvykos, parodos, projektai dalyvaujat tėvams ir socialiniams partneriams.
 • Sveikos gyvensenos ugdymas integruojamas į visas veiklos sritis. Suvienijamos Įstaigos pedagogų ir šeimos pastangos ugdyti vaiko sveikatą. Vaikų sveikos gyvensenos ugdymas stiprinamas ir plėtojamas įgyvendinant įvairius sveikatinimo projektus.
 • Kiekvienas vaikas gerbiamas kaip asmenybė.
 • Siekiama garantuoti kiekvienam vaikui saugią edukacinę bei žaidybinę aplinką.