Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

Duomenys 2021-2022 m. m.

Vaikų skaičius  – 203

Grupių skaičius – 11

Lopšelio grupės – 3 (45 vaikai)

Darželio gr. – 6 (118 vaikas)

Priešmokyklinės gr. – 2 (40 vaikų)

Darbuotojų skaičius – 44

Pareigybių skaičius – 47,78

Informacija apie laisvas vietas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse

Laisvų vietų nėra.

Įstaigoje esančių bendros paskirties patalpų panaudojimas vaikų reikmėms

Patalpos Plotas kv. m. Užsiėmimai
Sporto salė 81,38 kūno kultūros
Muzikos salė 78,93 muzikos
Etnokultūros kabinetas 12,96 etnokultūros veiklų
Sensorikos ir relaksacijos kambarėlis 6,76 smulkiosios motorikos lavinimo, relaksacijos

Muzikos, kūno kultūros ir etnokultūros užsiėmimų tvarkaraščiai 2021-2022 m. m.

Įstaiga mokamų paslaugų neteikia.