Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – +370 46 38 34 03.

ISTORIJA
 Klaipėdos 43-asis lopšelis-darželis įsteigtas prie Refrižeratorių laivyno bazės savo veiklą pradėjo 1967 m. rugsėjo 1 d.
 1992 m. gruodžio 18 d. Klaipėdos miesto mero potvarkiu Nr. 680 Klaipėdos 43-iąjį lopšelį-darželį perėmė miesto savivaldybė.
 1994 m. balandžio 6 d. Klaipėdos miesto valdybos potvarkiu Nr. 208 įstaigai suteiktas pavadinimas ,,Žiogelis“
 2015-08-21 Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2447 nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. atkeliamos keturios lopšelio-darželio ,,Aušrinė“ grupės.

DABARTIS
 Lopšelyje-darželyje iš viso dirba 50 darbuotojų: 22 mokytojai (iš jų: 4 mokytojai metodininkai, 9 vyresnieji mokytojai, 9 mokytojai), direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, logopedai,  meninio ugdymo mokytojas, neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytojas, direktoriaus pavaduotojas, specialistas, raštinės administratorius, sandėlininkas ir 18 aptarnaujančio personalo darbuotojų.
 Įstaigoje dirba specialistai: meninio ugdymo mokytojas, logopedai.
 Veikia 11 grupių: 3 lopšelio, 6 darželio, 2 priešmokyklinio ugdymo.
 Grupėse ugdomi 197 vaikai.