Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

STRATEGINĖS KRYPTYS 2019 – 2022 M. M.

  • Į vaiko pasiekimus ir pažangą orientuoto ugdymo(si) kokybės tobulinimas
  • Vaiko psichinių ir fizinių galių plėtojimas
  • Mokyklos įsivertinimu grįstos veiklos kokybės kultūros diegimas
  • Bendruomenės narių (pedagogų, darbuotojų, tėvų, vadovų) lyderystės darnos didinimas
  • Saugios, šiuolaikiškos, racionaliai išteklius naudojančios įstaigos valdymas

PRIORITETAI 2019 – 2022 M. M.

  • Kokybiško ugdymo paslaugos teikimas
  • Bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas
  • Sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios aplinkos kūrimas
  • Darbuotojų psichinės sveikatos stiprinimas ir psichologinio atsparumo didinimas darbe