Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

STRATEGINĖS KRYPTYS 2018 – 2022 M. M.

 • Į vaiko pasiekimus ir pažangą orientuoto ugdymo(si) kokybės tobulinimas
 • Vaiko psichinių ir fizinių galių plėtojimas
 • Mokyklos įsivertinimu grįstos veiklos kokybės kultūros diegimas
 • Bendruomenės narių (pedagogų, darbuotojų, tėvų, vadovų) lyderystės darnos didinimas
 • Saugios, šiuolaikiškos, racionaliai išteklius naudojančios įstaigos valdymas

PRIORITETAI 2018 – 2022 M. M.

 • Pagarba vaiko asmenybei ir individualybei
 • Sveika gyvensena ir aktyvus gyvenimo būdas
 • Sėkmingas, rezultatyvus, kokybiškas ugdymo(si) procesas
 • Įvairialypis ir sėkmingas bendradarbiavimas su tėvais
 • Nuolatinis darbuotojų tobulėjimas, atsižvelgiant į vaiko poreikius
 • Dalinimasis gerąja (pozityviąja) patirtimi
 • Individualios kiekvieno vaiko pažangos stebėsenos efektyvinimas
 • Švietimo bendruomenių lyderystės gebėjimų didinimas, įgyvendinant vadybinės veiklos pokyčius