Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – +370 46 38 34 03.

STRATEGINĖS KRYPTYS 2024 M.

  • Į vaiko pasiekimus ir pažangą orientuoto ugdymo(si) kokybės tobulinimas
  • Vaiko psichinių ir fizinių galių plėtojimas
  • Mokyklos įsivertinimu grįstos veiklos kokybės kultūros diegimas
  • Bendruomenės narių (pedagogų, darbuotojų, tėvų, vadovų) lyderystės darnos didinimas
  • Saugios, šiuolaikiškos, racionaliai išteklius naudojančios įstaigos valdymas

PRIORITETAI 2024 M.

  • Kokybiško ugdymo paslaugos teikimas įvairių gebėjimų vaikams.
  • Bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas.
  • Sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios edukacinės aplinkos tobulinimas, turtinimas