Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – +370 46 38 34 03.

MAITINIMAS

Vaikai įstaigoje maitinami tris kartus per dieną.

Vaikų maitinimo organizavimo aprašas

Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę pasirinkti dienos maitinimų skaičių ir jį keisti 2 kartus per metus  rugsėjo mėnesio 1 d. ir vieną kartą per mokslo metus (pasirinktinai nuo pirmosios mėnesio dienos).  Tėvai (globėjai, rūpintojai), kurių vaikas kitu laiku pradėjo lankyti įstaigą, dienos maitinimų skaičių pasirenka pirmąją lankymo dieną. Prašymai (raštu) pateikiami prieš 10 kalendorinių dienų.

Prašymas leisti nevalgyti pusryčių

Prašymas leisti nevalgyti vakarienės

Prašymas leisti nevalgyti pusryčių ir vakarienės

Adaptaciniu laikotarpiu, kuris gali būti taikomas naujai priimtiems vaikams vieną mėnesį, jeigu vaikas būna įstaigoje mažiau negu 4 valandas per dieną ir tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidauja, kad vaikas nebūtų maitinamas, tėvams pateikus prašymą raštu atlyginimas už maisto produktus nemokamas (ne ilgiau nei vieną mėnesį).

Prašymas dėl adaptacijos laikotarpio

Įstaigai vykdant ugdymo procesą, tėvai (globėjai, rūpintojai) savo kasmetinių atostogų metu turi teisę 20 darbo dienų per kalendorinius metus nevesti vaiko į ugdymo įstaigą ir nemokėti atlyginimo už maitinimo paslaugą, pateikę prašymą raštu prieš 10 kalendorinių dienų.

ATLYGINIMO DYDIS UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ

Eil.

Nr.

Grupės Atlyginimo dydis (Eur)
už maisto produktus (vienos dienos kaina)* abonentinis mokestis (vienos dienos kaina)
1. Lopšelio grupės:
1.1. 10,5 arba 12 val. 3,20 1,20
1.2. 24 val. 3,60 1,20
2. Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupės:
2.1. 10,5 arba 12 val. 3,60 1,20
2.2. 24 val. 4,00 1,20
3. Priešmokyklinio ugdymo grupės, kai mokiniams yra skiriami nemokami pietūs:
3.1. 10,5 arba 12 val. 2,00 0,70
3.2. 24 val. 2,20 0,70

 * Taikomas 0,30 Eur didesnis mokestis už maisto produktus vaikams, jeigu maistas jiems gaminamas pagal atskirą valgiaraštį.

Atlyginimas už maitinimo paslaugą tėvų prašymu mažinamas 50 % jeigu:

  1. gausi šeima pateikia tai patvirtinančius dokumentus;
  2.  vaikas turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir (ar) vaikui nustatytas neįgalumas, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
  3. abu vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai arba universitetų, kolegijų nuolatinių profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros studijų studentai, kurie mokosi (studijuoja) valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

Atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas:

  1. jeigu tėvai (globėjai, rūpintojai) gauna socialinę pašalpą, mokamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  2.  Savivaldybės merui priėmus sprendimą dėl koordinuotai teikiamų paslaugų ar dėl vaiko privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo pagal Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos teikiamą siūlymą;
  3.  jeigu vaikui skirtas privalomas priešmokyklinis ugdymas namuose;
  4.  vaikui nelankant įstaigos vasaros laikotarpiu.

Prašymai ir dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatos, pateikiami įstaigos vadovui, priimant vaiką į švietimo įstaigą. Duomenys apie lengvatos taikymą tikslinami kiekvienais mokslo metais, o esant poreikiui gali būti tikslinami ir dažniau. Apie pasikeitusias aplinkybes, kai netenkama teisės į lengvatą, tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsdami pranešti įstaigos vadovui.

3 savaičių valgiaraštis 1-3 metų amžiaus vaikams

3 savaičių valgiaraštis 4-7 metų amžiaus vaikams

Maisto išdavimo grafikas