Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – +370 46 38 34 03.

Įstaigos darbuotojai už ypatingus nuopelnus apdovanojami Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštais, Klaipėdos miesto mero padėkos raštais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus padėkos raštais, Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus padėkos raštais, įstaigos direktoriaus padėkos raštais

Įstaigos darbuotojai apdovanojami lopšelio-darželio ,,Žiogelis” direktoriaus padėkos raštais asmeninių jubiliejų progomis

Įstaigos pedagogai skatinami lopšelio-darželio ,,Žiogelis” direktoriaus padėkos raštais už vedamus atvirus miesto edukacinius renginius

Darbuotojų gauti paskatinimai ir apdovanojimai:

2023 metais apdovanoti 8 darbuotojai asmeninių švenčių ir darbo jubiliejų proga.

2022 metais apdovanoti 17 darbuotojų: 1 darbuotojas Tarptautinės mokytojo dienos proga Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštu, 16 darbuotojų asmeninių švenčių ir įstaigos įkūrimo 55 m. jubiliejaus proga.

2021 metais apdovanoti 12 darbuotojų įstaigos direktoriaus padėkos raštais.

2020 metais apdovanoti 9 darbuotojai: 1 darbuotojas Tarptautinės Mokytojų dienos proga Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padėkos raštu ir 8 darbuotojai įstaigos direktoriaus padėkos raštais.

2019 metais apdovanoti 7 darbuotojai: 1 darbuotojas Tarptautinės Mokytojų dienos proga Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėkos raštu, 4 darbuotojai įstaigos direktoriaus padėkos raštais ir 2 darbuotojai Pedagogų švietimo ir kultūros centro padėkomis.

2018 metais apdovanoti 7 darbuotojai:  1 darbuotojas Tarptautinės Mokytojų dienos proga – Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus padėkos raštu ir 6 darbuotojai – Įstaigos direktoriaus padėkos raštais asmeninių jubiliejų proga

Per 2017 metus, įstaigos veiklos 50-ties metų jubiliejaus proga, apdovanoti: 2 darbuotojai – Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštais, 5 darbuotojai – Klaipėdos miesto mero padėkos raštais, 5 darbuotojai – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus padėkos raštais, 7 darbuotojai – Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus padėkos raštais, 14 darbuotojų – įstaigos direktoriaus padėkos raštais

Per 2016 metus apdovanoti 6 darbuotojai: 1 darbuotojas – Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus padėkos raštu ir 5 darbuotojai – Įstaigos direktoriaus padėkos raštais