Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis” ikimokyklinio ugdymo programa ,,Keliauk su žiogeliu pažinimo takeliu”

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis” neformalaus  vaikų švietimo fizinio aktyvumo optimizavimo programa

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis” neformalaus vaikų švietimo etnokultūrinio ugdymo programa

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ neformaliojo vaikų švietimo sensorinio ugdymo programa

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ neformaliojo vaikų švietimo tyrinėjimo ir eksperimentų programa

Socialinių įgūdžių programa Kimochiai