Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – +370 46 38 34 03.

Kiekvienas nuolatinis Lietuvos gyventojas, sumokėjęs pajamų mokestį, gali suteikti paramą, nustatytą Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu Nr. IX-1007, kuris paskelbtas 2002 m. leidinyje ,,Valstybės žinios” Nr. 73-3085 arba su įstatymu galima susipažinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos www.vmi.lt Vadovaujantis šio įstatymo 34 str. VMI Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, turi teisę pervesti Lietuvos įstaigoms ir organizacijoms pagal Labdaros ir paramos įstatymą iki 1,2 proc. pajamų mokesčio sumos, kurią gyventojas sumokėjo per kalendorinius metus. Paramą galima suteikti Lietuvoje įregistruotoms ir paramos gavėjo statusą turinčioms įstaigoms. Mūsų lopšelis-darželis turi tokį statusą ir paramą įstaigai galima pervesti į sąskaitą LT 147300010080329384. Prašymą pervesti paramą galima užpildyti elektroniniu būdu. Išsamią informaciją rasite  https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx

Nuoširdžiai dėkojame visiems skyrusiems 1,2 proc. GPM lopšeliui-darželiui ,,Žiogelis”. 2023 m. vaikų tėvelių, senelių, darbuotojų ir jų artimųjų dėka mūsų įstaigos paramos sąskaita buvo papildyta 3,3 tūkst. Eur. Iš paramos gautų lėšų įsigyta ugdymo, ūkio ir higienos priemonių, taip  pat lėšos buvo skirtos naujų edukacinių aplinkų kūrimui, lauko įrengimų įsigijimui ir kt. Tikimės ir kviečiame ir 2024 metais nelikti abejingais ir skirti 1,2 proc. GPM mūsų įstaigai, kad galėtume ir ateityje kurti saugią, estetišką, funkcionalią, modernią ir patrauklią edukacinę aplinką, kuri skatintų vaikų norą kurti ir veikti. DĖKOJAME JUMS.

Lopšelio-darželio „Žiogelis” rekvizitai:
Paramos gavėjo kodas 190432690
Paramos gavėjo pavadinimas Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis”
Adresas Kauno g. 27, Klaipėda
Banko pavadinimas Swedbank, AB
Atsiskaitomoji sąskaita LT 147300010080329384