Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – +370 46 38 34 03.

DIREKTORĖ – ANTANINA ŠEREIVIENĖ
I vadybinė kvalifikacinė kategorija
El. paštas – ziogelisdarzelis9@gmail.com

Darbo laikas
I, II, IV, V – 7.30 – 16.00 Pietų pertrauka – 12.00 – 12.30
III – 9.30 – 18.00 Pietų pertrauka – 12.00 – 12.30

CV direktorės Antaninos Šereivienės

Pedagoginio darbo stažas – 47 metai.
Vadybinio darbo stažas – 39 metai. Iš jų Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Žiogelis“ vadybinio darbo stažas – 14 metų.

• Gimė 1958 m. liepos 4 d. Telšių raj. Viekšnalių kaime.
• 1973 m. baigė Klaipėdos 12-ąją (,,Žemynos“) vidurinę mokyklą.
• 1976 m. su pagyrimu baigė A. Venclovos pedagoginę mokyklą ir įgijo ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikaciją.
• 1984 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą ir įgijo ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininkės kvalifikaciją.
• 1999 m. baigė Klaipėdos universitetą ir įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.
• 1977-1985 Klaipėdos 49 vaikų darželis-lopšelis (Atžalynas), auklėtoja.
• 1985-1991 Klaipėdos 1-as vaikų lopšelis-darželis (,,Šaltinėlio“ mokykla-darželis), vyr. auklėtoja.
• 1985-1991 Šiaulių pedagoginis institutas (nepagrindinėse pareigose), dėstytoja, ped. praktikos vadovė.
• 1991-1996 Klaipėdos 1-as vaikų lopšelis-darželis (,,Šaltinėlio“ mokykla-darželis), psichologė (nepagrindinėse pareigose).
• 1991-1997 Klaipėdos aukštesnioji pedagogikos mokykla, skyriaus vedėja, vyr. dėstytoja.
• 1997-2001 Klaipėdos aukštesnioji pedagogikos mokykla, direktorė, vyr. dėstytoja.
• 2001-2009 Klaipėdos kolegija, direktorė, docentė.
• 2009-2010 Klaipėdos valstybinė kolegija, Karjeros centro vadovė.
• Nuo 2010 m. balandžio 1 d. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ direktorė.
• 2012 m. gruodžio 21 d. įgijo trečiąją vadybos kvalifikacinę kategoriją.
• 2013 m. sausio 7 d. įgijo antrąją vadybos kvalifikacinę kategoriją.
•2017 m. gruodžio 21 d. įgijo pirmąją vadybos kvalifikacinę kategoriją.
• Ištekėjusi, vyras Jonas, dukra Rita, sūnus Julius.
• Nepartinė.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI – LINA MAČERNIENĖ

III vadybinė kvalifikacinė kategorija
El. paštas – ziogelisdarzelis9@gmail.com

Darbo laikas
I, II, V – 8.00 – 16.30 Pietų pertrauka – 12.00 – 12.30
III – 7.30 – 16.00 Pietų pertrauka – 12.00 – 12.30
IV – 9.30 – 18.00 Pietų pertrauka – 12.00 – 12.30

CV-direktoriaus-pavaduotojos-ugdymui-Linos-Mačernienės

Pedagoginio darbo stažas – 26 metai.
Vadybinio darbo stažas – 9 metai. Iš jų Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Žiogelis“ vadybinio darbo stažas – 9 metai.

• Gimė 1975 m. spalio 1 d. Gorainių km., Šilutės raj.
• 1993 m. baigė Šilutės rajono Vainuto vidurinę mokyklą.
• 1996 m. baigė Klaipėdos aukštesniąją pedagogikos mokyklą. Suteikta ikimokyklinių įstaigų auklėtojo (su teise dirbti pradinių klasių mokytoja) kvalifikacija.
• 2000 m. baigė Klaipėdos universiteto pedagogikos fakultetą. Suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradžios mokyklos mokytojo profesinė kvalifikacija.
• 1996 – 2001 Klaipėdos darželis-mokykla „Šaltinėlis“, auklėtoja.
• 2000 m. suteikta vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija.
• 2001- 2005 Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas“, auklėtoja.
• 2005 – 2014 Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Eglutė“, auklėtoja.
• 2014 m. suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
• Nuo 2014 m. Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Žiogelis“, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

•2017 m. gruodžio 21 d. įgijo trečiąją vadybos kvalifikacinę kategoriją.
• Ištekėjusi, vyras Ričardas, dukra Sandra, sūnus Domas.
• Nepartinė

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  – VIJOLĖ MIKLUŠ
El. paštas – ziogelisdarzelis9@gmail.com

Darbo laikas
I – 7.30 – 16.00 Pietų pertrauka – 11.30 – 12.00
II – 9.30 – 18.00 Pietų pertrauka – 12.00 – 12.30
III, IV, V – 8.00 – 16.30 Pietų pertrauka – 12.00 – 12.30

Darbo stažas – 46 metai

• Gimė 1958 m. sausio 4 d. Glaudėnų km., Klaipėdos raj.
• 1973 m. baigė Klaipėdos 12-ąją vidurinę mokyklą.
• 1976 m. baigė Klaipėdos A. Venclovos pedagoginę mokyklą. Suteikta ikimokyklinio amžiaus auklėtojo kvalifikacija.
• 1977-2008 AB ,,Klaipėdos mediena“, pamainos meistrė, sandėlininkė.
• 2008-2010 UAB ,,Rudinga“, pardavėja-konsultantė.
• Nuo 2011 m. Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Žiogelis“, direktoriaus pavaduotoja .
• Ištekėjusi, vyras Aleksandras.
• Nepartinė