Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

Planuojami posėdžiai ir susitikimai

Birželio 1 d. 9.30 val. – administracijos pasitarimas

Birželio 1-30 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų individualūs nuotoliniai 2020-2021 m. m. pedagoginės veiklos savianalizės aptarimai

Birželio 8 d. 13.15 val. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinių grupių nuotolinis susirinkimas:

  • Vaikų pažanga ir pasiekimai. Pavasario (II vertinimo) rezultatų patarimas. Lyginamoji analizė.
  • Kiti klausimai

Birželio 10 d. 13.00 val. – Vaiko gerovės komisijos pasitarimas nuotoliniu būdu.

Birželio 15 d. 13.15 val. – Meninės-kūrybinės grupės nuotolinis susirinkimas

Birželio 17 d. 13.15 val. –  ,,Sveikuolių” kūrybinės grupės nuotolinis susirinkimas

Birželio 22 d. 13.15 val. – priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinių grupių nuotolinis susirinkimas

  • Motyvacija ir vaikų skatinimo sistema įvairiame amžiuje
  • Vaikų skatinimas mano grupėje
  • Kiti klausimai

Birželio 25 d. 13.15 val. – įstaigoje organizuojamų tarptautinių projektų  darbo grupių nuotolinis susirinkimas, projektų apibendrinimas ir planavimas 2021-2022 m. m.

Birželio 29 d. 13.15 val. – Įstaigos tarybos narių nuotolinis susirinkimas