Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

Planuojami posėdžiai ir susitikimai

Balandžio 6 d. 9.30 val. – administracijos pasitarimas

Balandžio 8 d. 13.00 val. – Vaiko gerovės komisijos pasitarimas nuotoliniu būdu.

Balandžio 13 d. 13.15 val. – priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinių grupių nuotolinis susirinkimas

  • Kalbos ugdymas. Kalbinių žaidimų organizavimas.
  • Organizuotų Velykinių renginių grupėse aptarimas, grįžtamasis ryšys
  • Besimokančių darželių tinklas. Ilgalaikės programos įgyvendinimas
  • Bendradarbiavimas su šeima. Būdai ir galimybės
  • Kiti klausimai

 

Balandžio 15 d. 13.15 val. – Meninės-kūrybinės grupės nuotolinis susirinkimas

Balandžio 19 d. 13.15 val. –  ,,Sveikuolių” kūrybinės grupės nuotolinis susirinkimas

Balandžio 22 d. 13.15 val. – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinių grupių nuotolinis susirinkimas:

  • Patyriminio ugdymo galimybės. STEAM veiklų organizavimas
  • Diskusija ,,Patyriminis ugdymas mano grupėje, STEAM veiklos”.
  • Kiti klausimai

Balandžio 27 d. 13.15 val. – organizuojamo tarptautinio projekto ,,Drum drum drumbacelė” darbinės grupės nuotolinis susirinkimas, projekto apibendrinimas

Balandžio 30 d. 13.15 val. – Įstaigos tarybos narių nuotolinis susirinkimas