Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

Planuojami posėdžiai ir susitikimai

Birželio 8 d. 9.30 val. – administracijos pasitarimas

Birželio 8 d. 13.15 val. – Vaiko gerovės komisijos narių susirinkimas

Birželio 9 d. 13.00 val. – lopšelio grupių vaikų vertinimo, pasiekimų aptarimas

Birželio 10 d. 13.00 val. – priešmokyklinių grupių vaikų vertinimo, pasiekimų aptarimas

Birželio 14 d. 13.00 val. – darželio grupių vaikų vertinimo, pasiekimų aptarimas

 

Birželio 15 d. 13.15 val. – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinis posėdis:

  • Bendradarbiavimo su šeima galimybės ir būdai vykdant STEAM projektines veiklas lauke
  • Sveikos gyvensenos ugdymas. Aktyvi kasdieninė veikla
  • Neformaliojo vaikų švietimo programų atnaujinimas
  • Kiti klausimai

Birželio 17 d. 16.00 val. – bendras būsimųjų ankstyvojo amžiaus grupių ugdytinių tėvų susirinkimas

Birželio 21 d. 13.00 val. – kūrybinės grupės ,,Sveikuoliai” susirinkimas

 

Birželio 28 d. 13.15 val. –  kūrybinių, STEAM, sportinių veiklų aptarimas darbinėse grupėse