Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

2019 metų balandžio mėnesį planuojami posėdžiai ir susitikimai

Balandžio 1 d. 9.30 val. administracijos posėdis

Balandžio 5 d. 13.00 val. metodinių priemonių parodos aptarimas

Balandžio 8 d. 13.00 val. Metodinės tarybos posėdis

  • Kiekvieno vaiko pasiekimų ir daromos individualios pažangos vertinimas
  • Kalbinių gebėjimų ugdymas ir pasiekimų vertinimas ikimokykliniame amžiuje

Balandžio 12 d. ,,Sveikuolių” kūrybinės grupės susitikimas

Balandžio 18 d. 13.00 val. pedagogų diskusija ,,Mano grupės vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo fiksavimas”

Balandžio 24 d. 13.00 val. neformalaus (papildomo) ugdymo programų įgyvendinimas lopšelyje-darželyje ,,Žiogelis”. Etnokultūra. Fizinio aktyvumo optimizavimas.