Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – +370 46 38 34 03.

Planuojami posėdžiai ir susitikimai

Vasario 2 d. 10.00 val. – administracijos pasitarimas

Vasario 2 d. 13.15 val. – Meninės-kūrybinės darbo grupės susirinkimas

 • Įstaigos aplinkų kūrybiškas puošimas. Užgavėnių ir Vasario 16 d. renginių organizavimas.

Vasario 6 d. 13.15 val. – Vaiko gerovės komisijos posėdis

 • II pusmečio švietimo pagalbos gavėjų sąrašo aptarimas.
 • Bendradarbiavimas su tėvais. Individualaus pagalbos plano vaikui aptarimas.

Vasario 8 d. 13.15 val. – ,,Sveikuolių“ kūrybinės grupės narių susirinkimas

 • Judrios veiklos organizavimas. Šeimos sporto šventės organizavimas.

Vasario 13 d. 13.15 val. – lopšelio grupių ikimokyklinio ugdymo mokytojų susirinkimas

 • Vaikų pasiekimų aptarimas. Projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ įgyvendinimas.

Vasario 20 d. 13.15 val. – STEAM darbo grupės narių susirinkimas

 • STEAM ugdymo programos 2022–2026 m. ,,STEAM. Kas? Kaip? Kodėl?“ įgyvendinimo aptarimas, balandžio mėn. veiklų organizavimas.

Vasario 22 d. 13.15 val. – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinių grupių susirinkimas

 • Įstaigos 2024 m. veiklos plano įgyvendinimas.
 • Įstaigos projektų įgyvendinimas per 2024 m.
 • STEAM veiklų organizavimas per 2024 m.
 • Tarptautinės konferencijos ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ organizavimas.

Vasario 23 d. 13.15 val. – vidaus audito grupės narių susirinkimas.

Vasario 27 d. 13.15 val. – įstaigos vardu gautos paramos skirstymo narių susirinkimas.

Vasario 29 d. 13.15 val. – priešmokyklinio ugdymo mokytojų susirinkimas

 • Formuojamasis vaikų pasiekimų vertinimas.
 • Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas.