Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

Planuojami posėdžiai ir susitikimai

Spalio 12 d. 9.30 val. – administracijos posėdis

Spalio 13 d. 13.15 val. – lopšelio grupių ikimokyklinio ugdymo mokytojų pasitarimas

Spalio 14 d. 13.15 val. – Meninės grupės narių susirinkimas

Spalio 22 d. 13.00 val. – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinių grupių posėdis:

  • Priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai – pranešėjos J. Kirilova, G. Stonytė
  • Vaiko pasiekimų ir daromos pažangos aptarimas – pranešėjai grupių mokytojai
  • Diskusija ,,Mano grupės vaikų kalba”

Spalio 28 d. 13.15 val. – Sveikuolių grupės narių susirinkimas

Spalio 29 d. 13.15 val. – Vaiko gerovės komisijos narių susirinkimas