Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

Planuojami posėdžiai ir susitikimai

Lapkričio 30 d. 13.00 val. – metodinės dienos ,,Įtraukusis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje” organizavimas.

Gruodžio 1 d. 9.30 val. – administracijos pasitarimas

 

Gruodžio 6 d. 13.10 val. – priešmokyklinių grupių mokytojų susirinkimas. 2022-2023 m. m. priešmokyklinis ugdymas. Atnaujintos programos diegimas.

Gruodžio 8 d. 13.00 val. – Vaiko gerovės komisijos posėdis

Gruodžio 9 d. 13.00 val. – gautos 1,2 proc. paramos skirstymo komisijos narių susirinkimas

Gruodžio 13 d. 13.15 val. – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinių grupių posėdis

  • STEAM veiklos. Patyriminio ugdymo per 2022 m. patirtis, veiklos ataskaita.
  • Žaismė ir atradimai rekomendacijų diegimas. ,,Mokytojas  – mokytojui”
  • Einamieji klausimai.

Gruodžio 12 d. 13.00 val. – Vidaus audito darbo grupės susirinkimas

Gruodžio 14 d. 13.00 val. – lopšelio grupių mokytojų susirinkimas. 2023 m. veiklos planavimas

Gruodžio 15 d.13.00 val. – darželio grupių mokytojų susirinkimas. 2023 m. veiklos planavimas

Gruodžio 16 d. 13.00 val. – priešmokyklinių grupių mokytojų susirinkimas. 2023 m. veiklos planavimas

Gruodžio 19 d. 13.00 val. – ,,Sveikuolių” kūrybinės grupės narių susirinkimas. 2023 m. veiklos planavimas

Gruodžio 22 d. 13.00 val. – Meninės-kūrybinės grupės narių susirinkimas. 2023 m. veiklos planavimas

Gruodžio 28 d. 13.00 val. – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinių grupių metodinis posėdis

  • 2023 m. veiklos planavimas, siūlymai, diskusijos
  • Švietimo pagalbos teikimas, logopedo 2022-2023 m. m. veiklos aptarimas
  • Kiti klausimai.