Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

Planuojami posėdžiai ir susitikimai

Rugsėjo 3 d. 9.30 val. – administracijos pasitarimas

Rugsėjo 8 d. 13.15 val. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų nuotolinis susirinkimas:

  • 2021-2022 m. m. veiklos planavimas
  • Elektroninio dienyno www.musudarzelis.lt pildymas
  • Rugsėjo-spalio mėn. tėvų susirinkimų vedimas. Bendradarbiavimas su šeima
  • Rugsėjo 16-22 d. Judumo savaitės renginių planavimas
  • Kiti klausimai

Rugsėjo 9 d. 13.00 val. – ,,Sveikuolių” grupės susirinkimas

Rugsėjo 14 d. 13.00 val. Vaiko gerovės komisijos posėdis

Rugsėjo 17 d. 13.00 val. Meninės-kūrybinės grupės posėdis

Rugsėjo 22 d. 13.00 val. vykdomų tarptautinių, respublikinių projektų darbinės grupės nuotolinis susirinkimas

Rugsėjo 29 d. 13.00 val. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų nuotolinis susirinkimas:

  • Ilgalaikių 2021-2022 m. m. veiklos planų pristatymas
  • Kūno kultūros, sveikatingumo programos įgyvendinimas lopšelyje-darželyje ,,Žiogelis”
  • Judumo savaitės aptarimas
  • Kiti klausimai