Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

2019 metų vasario mėnesį planuojami posėdžiai ir susitikimai

Vasario 4 d. 9.30 val.  administracijos pasitarimas

Vasario 7 d. 13.00 val. Vaiko gerovės komisijod posėdis

Vasario 12 d. 13.00 val. Metodinės tarybos posėdis

  • Pranešimas ,,Lyderio santykiai su kitais. Komandinis darbas. Komandinio darbo vaidmenų pasiskirstymas” (direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Mačernienė)
  • 2018 metų vidaus audito pristatymas (ikimokyklinio ugdymo mokytojos Daiva Grubliauskienė ir Loreta Simutienė)
  • Diskusija ,,Aš komandos narys” (ikimokyklinio ugdymo mokytojos Virginija Luotienė, Aurelija Matulevičienė ir Raimonda Šarapajeva)
  • Einamieji klausimai

Vasario 20 d. priešmokyklinių grupių mokytojų susirinkimas

  • Vaikų pažanga ir pasiekimai

Vasario 26 d. 13.00 val. respublikinės parodos-konkurso ,,Emocijų karalystėje” organizatorių susitikimas

Vasario 28 d. 16.30 val. psichologės Žanetos Simutytės-Jogminienės paskaita įstaigos tėvams  ,,Elgesys ir emocijos. Vaikų jausmai”