Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – +370 46 38 34 03.

Planuojami posėdžiai ir susitikimai

Gegužės 2 d. 10.00 val. – administracijos pasitarimas

Gegužės 7 d. 13.15 val. – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinių grupių susirinkimas

  • Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas
  • Pasirengimas vasaros laikotarpiui (vaikų užimtumas)

Gegužės 16 d. 13.15 val. – metodinių grupių posėdis

Gegužės 23 d. 13.15 val. – administracijos pasitarimas

Gegužės 27 d. 13.15 val. – susitikimas su socialiniais partneriais

Gegužės 28 d. 16.15 val. – naujai ateinančių vaikų į lopšelio grupes tėvų susirinkimas

Gegužės 30 d. – priešmokyklinio ugdymo ,,Voriukų“ grupės išleistuvių šventinis renginys

Gegužės 31 d. – priešmokyklinio ugdymo ,,Svirpliukų“ grupės išleistuvių šventinis renginys