Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

2020 metų sausio mėnesį planuojami posėdžiai ir susitikimai

Sausio 6 d. 9.30 val. administracijos pasitarimas

                          13.00 val. priešmokyklinio ugdymo mokytojų susirinkimas

Sausio 7 d. 13.00 val. įstaigos vardu gautos paramos skirstymo komisijos narių susirinkimas

Sausio 8 d. 13.00 val. mokytojų susirinkimas:

  • 2020 m. veiklos planui pateiktų pasiūlymų aptarimas
  • Pedagoginės veiklos, darbo pasiskirstymo grupėse aptarimas
  • Einamieji klausimai

Sausio 13 d. 13.00 val. ,,Sveikuolių” kūrybinės grupės narių susirinkimas

Sausio 20 d. 13.00 val.  meninės-kūrybinės grupės narių susirinkimas

Sausio 22 d. 13.00 val. Vaiko gerovės komisijos posėdis

Sausio 30 d. 13.00 val. Mokytojų tarybos posėdis:

  • Kalbinių gebėjimų ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje
  • 2019 m. atlikti vidaus audito pristatymas
  • 2020 m. ,,Sveikuolių” ir meninės-kūrybinės grupių veiklos pristatymas
  • Einamieji klausimai