Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

2020 metų kovo mėnesį planuojami posėdžiai ir susitikimai

Kovo 9 d. 9.30 val. administracijos susirinkimas

Kovo 12 d. 13.00 val. Sveikuolių kūrybinės grupės susirinkimas

Kovo 16 d. 13.00 val. Vaiko gerovės komisijos posėdis

Kovo 17 d. 13.00 val. paramos skirstymo komisijos narių susirinkimas

Kovo 19 d. 13.00 val. mokytojų metodinių grupių posėdis:

  • Požiūris į mokymą(si) šiandien. Pamokos studija – kolegialaus profesinio augimo forma
  • Diskusija ,,Ugdomosios veiklos planavimo būdai, naujų metodų taikymas

Kovo 23 d. 13.00 val. ikimokyklinio ugdymo mokytojų susirinkimas:

  • Kvalifikacijos tobulinimas ,,Pozityvaus mikroklimato kūrimas bendruomenėje”

Kovo 26 d. 13.00 val. Meninės kūrybinės grupės susirinkimas