Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

2019 metų rugsėjo mėnesį planuojami posėdžiai ir susitikimai

Rugsėjo 10 d. 13.00 val. ,,Sveikuolių” kūrybinės darbo grupės susirinkimas

Rugsėjo 11 d. 13.00 val. Mokytojų tarybos posėdis:

  1. 2019-2020 m. m. lopšelio-darželio ,,Žiogelis” tikslai, siekiai, prioritetai. Pranešėja – direktorė Antanina Šereivienė.
  2. Mokytojų bendradarbiavimas. Mokytojų profesinis tobulėjimas. Pamokos studija. Pranešėja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Mačernienė.
  3. 2019-2020 m. m. ilgalaikių ugdomųjų planų rengimas, tvirtinimas. Pranešėjos – direktorė Antanina Šereivienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Mačernienė.
  4. Rugsėjo mėnesio renginių organizavimas. Pranešėjai – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Mačernienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojai.
  5. Kiti klausimai.

Rugsėjo 13 d. 13.00 val. Meninės-kūrybinės darbo grupės susirinkimas

Rugsėjo 16 d. 9.30 val. administracijos susirinkimas

Rugsėjo 20 d. 13.00 val.  – Kvalfikacijos kėlimo kursai ,,Socialinių-emocinių kompetencijų integravimas ugdymo procese”. Pranešėja – psichologė Virginija Servutienė.

Rugsėjo 23 d. 13.00 val. 13.00 val. – Vaiko gerovės komisijos posėdis. Logopedo veiklos pristatymas.