Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

Planuojami posėdžiai ir susitikimai

Sausio 4 d. 9.30 val. – administracijos pasitarimas

Sausio 6 d. 13.15 val. – maitinimo kokybės užtikrinimo komisijos narių susirinkimas

Sausio 11 d. 13.15 val. – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų nuotolinis susirinkimas:

  • 2022 m. įstaigos plano rengimas
  • 2022 m. pedagogų veiklos stebėsena. Aptarimas
  • 2022 m. besiatestuojančių mokytojų pedagoginės veiklos pristatymas
  • Kiti klausimai

Sausio 14 d. 13.10 val. – nuotolinis ikimokyklinio ugdymo mokytojų pasitarimas, dalijimasis gerąja patirtimi ,,Mokytojas – mokytojui”

Sausio 26 d. 13.00 val. –  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų nuotolinis susirinkimas:

  • Įstaigos jubiliejinių 55 m. veiklos renginių aptarimas
  • Vaiko emocinės gerovės užtikrinimas. Darbas su spec. poreikių vaikais
  • 2021 m. veiklos plano įgyvendinimas, lyginamoji analizė
  • 2022 m. veiklos plano pristatymas
  • Kiti klausimai

Sausio 28 d. 13.00 val. – Vaiko gerovės komisijos posėdis

Sausio 31d. 13.00 val. – paramos skirstymo komisijos narių susirinkimas