Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

Planuojami posėdžiai ir susitikimai

Rugsėjo 4 d. 10.00 val. – administracijos pasitarimas

Rugsėjo 6 d. 13.15 val. – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinis susirinkimas

 • Ilgalaikių metinių veiklos planų rengimas.
 • Trumpalaikių veiklos planų rengimas.
 • Elektroninio dienyno musudarzelis.com pildymas.
 • Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais.

Rugsėjo 7 d. 13.15 val. – Vaiko gerovės komisijos posėdis

 • 2023–2024 m. m. pritaikytų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų rengimas.
 • Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo aptarimas.

Rugsėjo 11 d. 13.15 val. – Meninės-kūrybinės darbo grupės susirinkimas

 • 2023–2024 m. m. veiklos organizavimas.

Rugsėjo 12 d. 13.15 val. – ,,Sveikuolių“ kūrybinės grupės narių susirinkimas

 • 2023–2024 m. m. veiklos organizavimas.
 • Judumo savaitės 2023-09-18/22 organizavimas.

Rugsėjo 14 d. 13.15 val. – lopšelio grupių ikimokyklinio ugdymo mokytojų susirinkimas

 • Adaptacinis laikotarpis
 • Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais.

Rugsėjo 19 d. 13.15 val. – STEAM darbo grupės narių susirinkimas

 • STEAM ugdymo programos 2022–2026 m. ,,STEAM. Kas? Kaip? Kodėl?“ įgyvendinimo aptarimas, veiklų numatymas.

Rugsėjo 20 d. 13.00 val. – Įstaigos tarybos narių susirinkimas.

Rugsėjo 26 d. 13.00 val. – vaikų maitinimo kokybės kontrolės komisijos narių susirinkimas.

Rugsėjo 28 d. 13.15 val. – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų posėdis:

 • Ilgalaikių 2023–2024 m. m. grupių veiklos planų tvirtinimas.
 • Trumpalaikių 2023–2024 m. m. grupių veiklos planų tvirtinimas.
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vertinimo aptarimas.