Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

Planuojami posėdžiai ir susitikimai

Balandžio 3 d. 9.30 val. – administracijos pasitarimas

Balandžio 3 d. 13.10 val. – priešmokyklinių grupių mokytojų susirinkimas, Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos diegimas lopšelyje-darželyje ,,Žiogelis, mokytojas – mokytojui,

Balandžio 4 d. 17.15 val. – ,,Saulutės“, ,,Pagrandukų“, ,,Kiškučių“, ,,Pelėdžiukų“, ,,Aušrinukų“, ,,Gintarėlių“ grupių tėvų susirinkimas:

 • Įstaigos renovacija
 • Įstaigos darbas vasaros mėnesiais
 • Kiti klausimai

Balandžio 5 d. 17.15 val. – ,,Bitučių“, ,,Kodėlčiukų“, ,,Boružiukų“, ,,Voriukų“, ,,Svirpliukų“ grupių tėvų susirinkimas:

 • Įstaigos renovacija
 • Įstaigos darbas vasaros mėnesiais
 • Kiti klausimai

Balandžio 6 d. 13.00 val. – Meninės-kūrybinės darbo grupės susirinkimas. Aplinkos puošyba.

Balandžio 7 d. 13.00 val. – Velykinio renginio organizacinės grupės narių susirinkimas.

Balandžio 13 d. 13.00 val. – maitinimo organizavimo komisijos narių susirinkimas.

Balandžio 17 d. 13.15 val. – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinių grupių posėdis:

 • Inovatyvūs ir kūrybiško ugdymo(si) proceso organizavimo būdai
 • Aktyvieji ugdymo(si) metodai ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje
 • Einamieji klausimai

Balandžio 20 d. 13.00 val. – metodinės dienos ,,Auginame sveiką vaiką“ organizacinės grupės narių susirinkimas.

Balandžio 25 d. 13.00 val. – ,,Sveikuolių“ kūrybinės grupės narių susirinkimas.

Balandžio 28 d. 13.00 val. – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinių grupių metodinis pasitarimas:

 • Bendradarbiavimas su šeima. Paslaugų kokybės gerinimas šeimai
 • Neformaliojo (papildomo) ugdymo programų įgyvendinimas.