Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

2018 metų gruodžio mėnesį planuojami posėdžiai ir susitikimai

Gruodžio 4 d. 13 val. Vaiko gerovės komisijos posėdis:

  • Spec. poreikių vaikų pritaikytų programų įgyvendinimas lopšelyje-darželyje ,,Žiogelis”
  • Pagalbos vaikui efektyvinimas, stiprinant šeimos ir įstaigos specialistų bendradarbiavimą
  • Logopedo darbo ataskaita. Vaikų kalbos ugdymo rezultatų aptarimas

Gruodžio 5 d. 9.30 val. administracijos pasitarimas

Gruodžio 6 d.  13.00 val. Vidaus audito grupės susitikimas:

  • Vidaus audito grupės išorinio vertinimo duomenų surinkimo analizė. Gautų duomenų apibendrinimas.

Gruodžio 14 d. 13.00 val. Mokytojų tarybos posėdis:

  • 2018 metų įstaigos veiklos rezultatų pristatymas
  • Materialinės bazės ir ugdymo proceso modernizavimo programų įgyvendinimo ataskaita pagal finansavimo šaltinius

Gruodžio 20 d. 13 val. paramos skirstymo komisijos susirinkimas

  • Paramos lėšų surinkimas ir panaudojimas 2018 metais