Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

admin

Gerb. Tėveliai,

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimu karantino metu sveikatos patikrinimo paslauga neteikiama. Pasibaigus karantinui ir atnaujinus profilaktinių sveikatos patikrinimų paslaugų teikimą, prašytume per 3 mėnesius patikrinti vaikų sveikatą ir turėti galiojantį mokinio sveikatos pažymėjimą.

Pagarbiai

Direktorė Antanina Šereivienė

2020-05-18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1118 ,,Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“ lankytojai aptarnaujami nuotoliniu būdu. 

Į ĮSTAIGĄ LANKYTOJAI NEĮLEIDŽIAMI. 

Atvedus ar ateinant pasiimti vaiką, maloniai pašytume paskambinti grupių mokytojų nurodytais telefonais, įleisti vaiką į įstaigą griežtai tik pro savo grupės įėjimą ir laukti, kol grupės mokytoja pamatuos vaiko temperatūrą ir per langą informuos, kad vaikas priimtas į grupę. ,,Kiškučių“, ,,Saulutės“, ,,Pagrandukų“, ,,Aušrinukų“, ,,Pelėdžiukų“ grupių vaikus paskambinus mokytoja išeis pasiimti į lauką.

Dėkojame, kad saugote save ir kitus.

Brangios MAMYTĖS, MOČIUTĖS

sveikiname Jus su artėjančia Motinos diena!

Mama, močiutė – šiuos žodžius tariant savo širdyje pajuntame kažką ypatingo, ko negalime nusakyti žodžiais…

   Nes MAMA skleidžia ypatingą šviesą.  Ji yra MŪSŲ gyvenimo Saulė.  Ji mus šildo.  Šalia Jos taip gera, ramu, saugu ir šviesu…

   Mama skleidžia ypatingą Meilę. Meile spinduliuoja Jos didelė gerumo pilna širdis, visada pasiruošusi padėti, paguosti, atleisti…

  Mama yra gyvenimo Stebuklas. Nes kiekvienam vaikui didžiausias stebuklas – turėti savo mamą.

 Mielos MAMYTĖS, pritrūksta žodžių, kad padėkotumėme JUMS už tai, kad ESAME… Tai, ko neįmanoma pasakyti žodžiais pasakykim Jai širdimi.

 

Brangios Mamytės, Močiutės linkime, kad dėmesys, meilė, pagarba Jus kasdien lydėtų.

Visada šypsokitės, duok Dieve JUMS sveikatos ir stiprybės!

Jūsų direktorė Antanina Šereivienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Mačernienė

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys, kad jų vaikas nuo 2020 m. balandžio 27 d. galėtų lankyti įstaigą, privalo pateikti pažymas iš abiejų tėvų darboviečių dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, ne nuotoliniu būdu. Pažymos turi būti su parašais, atspaudais ir nurodytu darbo grafiku. Tėvai (globėjai, rūpintojai) vieni auginantys vaikus, privalo papildomai pateikti tai įrodančius dokumentus. Dėl atvykimo į įstaigą prašytume iš anksto suderinti su įstaigos direktore telefonu 8 (46) 38 34 03 ar el. paštu ziogelisdarzelis9@gmail.com  Dėkojame Jums supratingumą, likime namuose sveiki ir saugūs.

Pagarbiai

Direktorė Antanina Šereivienė

Mielieji,

Artėja viena prasmingiausių metų šventė – šv. Velykos! Atgimimo, Prisikėlimo ir Tikėjimo šventė! Nors šiemet daugelis iš mūsų sutiksime šv. Velykas atskirai nuo savo artimųjų, širdyse kaip niekad anksčiau būsime kartu. Te šio laiko aplinkybės nesustabdo mūsų meilės ir džiaugsmo!

Velykos – Kristaus prisikėlimas – kviečia mus džiaugtis gyvenimu ir visavertiškai jį gyventi. Kviečia džiaugtis visomis mums suteiktomis Dievo dovanomis: kiekviena mums dovanota diena, kiekvienu mums duotu žmogumi, kiekvienu mums duotu patyrimu, kiekvienu mums duotu…

Maironis vieną iš savo eilėraščių pradeda šiais žodžiais: „Sunku mums būtų be vilties! Be spindulio vilties šviesos pavergtų sielos galią žemė; mes nepažintumėm giedros, ir būtų mūs darbai aptemę.” Šis laikas – Vilties laikas, kuris privertė mus sustoti, tapti jautresniais vieni kitiems. Jautrumas ir gerumas tegul mus vienija!

Dalijamės su Jumis šventiniu džiaugsmu  ir linkime,  kad šv. Velykų džiaugsmas  Jūsų širdis užlietų Tikėjimo, Vilties, Meilės, Ištvermės, Bendrystės muzika. Lai šis jausmas, ši žinia, Jus  lydi visus metus, pripildydama Jūsų širdis džiaugsmu.

Džiaugsmo, palaimos, sveikatos Jums ir  Jūsų šeimoms!

Sveikiname su artėjančiomis Šv. Velykomis, siunčiame virtualius apkabinimus ir nuoširdžius linkėjimus.

Jūsų direktorė Antanina Šereivienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Mačernienė