Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

admin

2020 m. rugsėjo 10 d. lopšelyje-darželyje ,,Žiogelis” vyko projekto ,,Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos prestižą formuojantys veiksniai: studentų požiūris” dalyvių pirmasis susitikimas. Projekte dalyvauja Klaipėdos valstybinės kolegijos, Šiaulių universiteto, Panevėžio, Kauno kolegijų dėstytojai, studentai bei Klaipėdos lopšeliai-darželiai  ,,Žiogelis”, ,,Vyturėlis”, ,,Čiauškutė”.

Jau lankiusių įstaigą vaikučių Rugsėjo 1-ąją dieną laukiame savo grupėse įprasta tvarka. Buvę ,,Kodėlčiukai” eina į priešmokyklinę ,,Voriukų” grupę, o buvę ,,Bitučių” grupės vaikai eina į priešmokyklinę ,,Svirpliukų” grupę.

Iki pasimatymo.

Mieli Tėveliai,

visi mes išgyvename neįprastą laikotarpį, tad būkime supratingi, tolerantiški, pakantūs laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimams, įsakymams, nutarimams, rekomendacijoms.

Užtikrinant darbuotojų, vaikų ir vaikus lydinčių asmenų sveikatą esant ekstremaliai situacijai ir griežtai vadovaujantis švietimo įstaigoms pateiktais reikalavimais ir rekomendacijomis, informuojame, kad:

  1. Įstaigoje esate laukiami nuo 7.30 val. iki 9.00 val.
  2. Ribojant srautus prašytume vaikus į įstaigą atvesti tik vienam šeimos nariui. Esant tinkamoms oro sąlygoms įstaigos darbuotojai Jus pasitiks kieme, prie centrinio įėjimo ir palydės į priskirtą grupę. Esant lietingam orui esate laukiami direktorės kabinete.
  3. Visi atvykstantys turi turėti gydytojo pažymą.
  4. Vaiką lydintis asmuo privalo dėvėti veido apsaugos priemones.
  5. Įeinant į įstaigą, vaiką lydintis asmuo privalo dezinfekuoti rankas (vaikams rankų dezinfekuoti nereikia).
  6. Vaiką lydintis asmuo į įstaigą gali įeiti tik per vaiko grupei priskirtą įėjimą.
  7. Grupių rūbinėse griežtai laikytis 2 metrų atstumo.
  8. Vaiką turėsite galimybę palydėti iki grupės. Į grupės patalpas tėvai neįleidžiami.
  9. Esant tinkamoms oro sąlygoms, pagal tėvų poreikį ir pageidavimą, vaikų pasivaikščiojimo lauke metu bus galima pabūti su vaiku įstaigos teritorijoje (grupės aikštelėje) laikantis 1 metro atstumo ir dėvint veido apsaugos priemones.

Saugokime save ir kitus. Dėkojame už supratingumą. Linkime gero buvimo.

Pagarbiai Direktorė

Informacija apie Rugsėjo 1-osios šventę bus pateikta rugpjūčio 28-31 d. 

Priešmokyklinukų ir pirmokų tėvelių dėmesiui! Kviečiame teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo jūsų vaikams. Nuo šių mokslo metų teisę į nemokamus pietus turi visi priešmokyklinukai ir pirmokai, nepriklausomai nuo šeimos pajamų. Greičiausiai ir paprasčiausiai prašymą pateiksite elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt.  

Prašymus kviečiame teikti jau dabar – nelaukite paskutinės minutės J

Daugiau informacijos apie prašymų teikimą ir kitas paramos mokiniams rūšis rasite čia: https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/nemokamas-maitinimas-jauniausiems-mokiniams:518.

Gerb. Tėveliai,

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimu karantino metu sveikatos patikrinimo paslauga neteikiama. Pasibaigus karantinui ir atnaujinus profilaktinių sveikatos patikrinimų paslaugų teikimą, prašytume per 3 mėnesius patikrinti vaikų sveikatą ir turėti galiojantį mokinio sveikatos pažymėjimą.

Pagarbiai

Direktorė Antanina Šereivienė

2020-05-18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1118 ,,Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“ lankytojai aptarnaujami nuotoliniu būdu. 

Į ĮSTAIGĄ LANKYTOJAI NEĮLEIDŽIAMI. 

Atvedus ar ateinant pasiimti vaiką, maloniai pašytume paskambinti grupių mokytojų nurodytais telefonais, įleisti vaiką į įstaigą griežtai tik pro savo grupės įėjimą ir laukti, kol grupės mokytoja pamatuos vaiko temperatūrą ir per langą informuos, kad vaikas priimtas į grupę. ,,Kiškučių“, ,,Saulutės“, ,,Pagrandukų“, ,,Aušrinukų“, ,,Pelėdžiukų“ grupių vaikus paskambinus mokytoja išeis pasiimti į lauką.

Dėkojame, kad saugote save ir kitus.