Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

admin

Lapkričio 28 d. organizavome tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją ,,Naujos kartos vaikai. Žaidimų terapija 4-6 m. vaikams”. Mokytojai skaitė pranešimus, dalijosi praktine patirtimi vaiko kalbos, foneminės klausos, girdimojo suvokimo, vaiko sveikatos, raidos ugdymo klausimais.

Lapkričio 18-22 d. vyko ,,Tolerancijos savaitė. Aš toks – tu kitoks”. Vaikai edukacinėje programoje susipažino su įvairių tautybių, rasių žmonėmis. Diskutavo apie įvairias traumas, jų pasėkmes žmogui. Esame panašūs vieni į kitus, tačiau visi skiriamės savo išvaizda. Mokėmės draugauti, dalintis, nesityčioti, paguosti. Visus suvienijo – DRAUGYSTĖ.

Dėkojame tėveliams už kūrybingumą, sumanumą ir skirtą laiką.

Lapkričio mėnesį Klaipėdos AVP komisariatą  aplankė: „Svirpliukų“, „Voriukų“, „Kodėlčiukų“, „Bitučių“ grupių vaikai. Kartu su edukacinį užsiėmimą vedusia pareigūne vaikai apsilankė įtariamųjų atpažinimo kambaryje, sporto salėje, apžiūrėjo policijos muziejaus ekspoziciją, policininko atributiką, policijos transporto priemones (mašinas, motociklą bei katerį). Išklausė pasakojimą apie kamerų veikimą mieste, apžiūrėjo kabinetą, kuriame policijos pareigūnai monitoriuose stebi miestą. Vaikams daug įspūdžių suteikė policijos šuo Gėris, kuris demonstravo savo sugebėjimus vykdyti komandas. Vaikai dalijosi mintimis kokiais atvejais kviečiama policija bei prisiminė kokiu numeriu. Policijos pareigūnė dar kartą vaikams priminė kaip saugiai pereiti gatvę, ant kurios rankos segėti atšvaitus. Grįžę į darželį ugdytiniai dalinosi įspūdžiais.

Lapkričio 7 d. organizuotas respublikinis atviras edukacinis renginys-viktorina ,,Sveikai gyvenu”. Renginyje dalyvavo 9 ikimokyklinės įstaigos: Šakių lopšelis-darželis ,,Klevelis”, ,,Klaipėdos lopšeliai-darželiai ,,Inkarėlis”, ,,Klevelis”, ,,Švyturėlis”, ,,Šaltinėlis”, ,,Žilvitis”, ,,Eglutė”, ,,Rūta”, ,,Žiogelis”. Priešmokyklinių grupių vaikai dalijosi sveikos gyvensenos receptais, propagavo sveikos mitybos, aktyvaus judėjimo naudą žmogui. Žinias pademonstravo spręsdami viktorinos užduotis. Personažai Morkytė ir Pimpačkiukas savo pavyzdžiu vaikus įtikino, kad būtina rūpintis savo sveikata norint gerai jaustis.

Spalio mėnesį ,,Voriukų” ir ,,Kodėlčiukų” grupių vaikai dalyvavo edukacinėje programoje ,,Žvakių liejyba” Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.

Spalio-lapkričio mėnesiais vyksta visų grupių rudens vakarojimai su šeima ,,Pabūkime kartu ilgais rudens vakarais”

Spalio 30 d. dalyvavome Šilutės lopšelio-darželio ,,Gintarėlis” organizuotoje mokslinėje-praktinėje konferencijoje ,,Ugdome kitaip”. Konferencijoje skaitėme pranešimus ,,Kalbos ugdymo(si) priemonės smagiam mokymui(si)” ir ,,Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas”.

Spalio 24 d. organizavome tarptautinę konferenciją ,,Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas”. Logopedai, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai dalijosi patirtimi ugdant sakytinę ir rašytinę vaiko kalbą, girdimąjį suvokimą, efektyvios pagalbos teikimo ikimokykliniame amžiuje galimybes.

Mieli Tėveliai,

maloniai kviečiame Jus dalyvauti visuotiniame tėvų susirinkime, kuris vyks 2019 m. lapkričio 19 d. (antradienį) 17.00 val. muzikos salėje.

Darbotvarkė:

  1. Pasikalbėkime. Elgesio ir emocijų sunkumai. Kas tai? – pranešėja PPT psichologė Žaneta Simutytė-Jogminienė.
  2. Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas – pranešėjos direktorė Antanina Šereivienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Mačernienė.
  3. Kiti klausimai.