Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

Naujienos

Lapkričio 7 d. organizuotas respublikinis atviras edukacinis renginys-viktorina ,,Sveikai gyvenu”. Renginyje dalyvavo 9 ikimokyklinės įstaigos: Šakių lopšelis-darželis ,,Klevelis”, ,,Klaipėdos lopšeliai-darželiai ,,Inkarėlis”, ,,Klevelis”, ,,Švyturėlis”, ,,Šaltinėlis”, ,,Žilvitis”, ,,Eglutė”, ,,Rūta”, ,,Žiogelis”. Priešmokyklinių grupių vaikai dalijosi sveikos gyvensenos receptais, propagavo sveikos mitybos, aktyvaus judėjimo naudą žmogui. Žinias pademonstravo spręsdami viktorinos užduotis. Personažai Morkytė ir Pimpačkiukas savo pavyzdžiu vaikus įtikino, kad būtina rūpintis savo sveikata norint gerai jaustis.

Spalio mėnesį ,,Voriukų” ir ,,Kodėlčiukų” grupių vaikai dalyvavo edukacinėje programoje ,,Žvakių liejyba” Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.

Spalio-lapkričio mėnesiais vyksta visų grupių rudens vakarojimai su šeima ,,Pabūkime kartu ilgais rudens vakarais”

Spalio 30 d. dalyvavome Šilutės lopšelio-darželio ,,Gintarėlis” organizuotoje mokslinėje-praktinėje konferencijoje ,,Ugdome kitaip”. Konferencijoje skaitėme pranešimus ,,Kalbos ugdymo(si) priemonės smagiam mokymui(si)” ir ,,Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas”.

Spalio 24 d. organizavome tarptautinę konferenciją ,,Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas”. Logopedai, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai dalijosi patirtimi ugdant sakytinę ir rašytinę vaiko kalbą, girdimąjį suvokimą, efektyvios pagalbos teikimo ikimokykliniame amžiuje galimybes.

Mieli Tėveliai,

maloniai kviečiame Jus dalyvauti visuotiniame tėvų susirinkime, kuris vyks 2019 m. lapkričio 19 d. (antradienį) 17.00 val. muzikos salėje.

Darbotvarkė:

  1. Pasikalbėkime. Elgesio ir emocijų sunkumai. Kas tai? – pranešėja PPT psichologė Žaneta Simutytė-Jogminienė.
  2. Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas – pranešėjos direktorė Antanina Šereivienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Mačernienė.
  3. Kiti klausimai.

Pradėjome naujus mokslo metus. Džiaugiamės ir dėkojame visiems dalyvavusiems tėveliams ir vaikučiams. Žingsniuokime visus mokslo metus kartu. Būkime aktyvūs, žingeidūs!

Mieli tėveliai, vaikučiai,

nors vasara vis dar basa po pievas braido, bet jau į būrį kviečiame visus savo ugdytinius. Jūsų vaikučių šypsenos, kaip saulės spindulėliai, mums švies ir šildys vėl visus mokslo metus. Susitikime ir ant rudenėjančio dangaus pripieškime saulės spindulių, kad būtų mums visiems smagu. 

Kviečiame vaikučius, tėvelius, bendruomenę pradėti naujus mokslo metus rugsėjo 2 d. 10.30 val. atviru renginiu lauke ,,Sveikas, Žiogeli!”.

Vaikų priėmimas grupėse vyks įprasta tvarka nuo 7.30 val. iki 9.00 val.

Nuoširdžiai direktorė Antanina Šereivienė