Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

Gegužės 5 d. Klaipėdos valstybinės kolegijos Pedagogikos katedros ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studentams vedėme paskaitą ,,Vaiko kalbos ugdymas lopšelyje-darželyje ,,Žiogelis”. Direktorė Antanina Šereivienė pristatė įstaigą, 2022 metų veiklos planą, tikslus, uždavinius, prioritetines sritis. Direktorė Antanina Šereivienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Mačernienė skaitė pranešimą ,,Vaiko kalbos ugdymas. Kas ir kaip?”. Mokytojos Gintarė Mikutaitė-Bogdan ir Julija Kirilova skaitė pranešimą ,,Vaiko kalbos ugdymas priešmokykliniame amžiuje”. Parengėme mokytojų sukurtų metodinių priemonių vaiko kalbai ugdyti parodą. Su dėstytojais ir studentais mokytojai aptarė vaiko kalbos ugdymo sunkumus, lūkesčius, sėkmės istorijas.