"ŽIOGELIS"

Klaipėdos lopšelis-darželis

Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

,,Boružiukų” grupė dalyvavo edukaciniame užsiėmime ,,Spalvų mozaika paveiksluose” P. Domšaičio galerijoje.

Gegužės 5 d. Klaipėdos valstybinės kolegijos Pedagogikos katedros ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studentams vedėme paskaitą ,,Vaiko kalbos ugdymas lopšelyje-darželyje ,,Žiogelis”. Direktorė Antanina Šereivienė pristatė įstaigą, 2022 metų veiklos planą, tikslus, uždavinius, prioritetines sritis. Direktorė Antanina Šereivienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Mačernienė skaitė pranešimą ,,Vaiko kalbos ugdymas. Kas ir kaip?”. Mokytojos Gintarė Mikutaitė-Bogdan ir Julija Kirilova skaitė pranešimą ,,Vaiko kalbos ugdymas priešmokykliniame amžiuje”. Parengėme mokytojų sukurtų metodinių priemonių vaiko kalbai ugdyti parodą. Su dėstytojais ir studentais mokytojai aptarė vaiko kalbos ugdymo sunkumus, lūkesčius, sėkmės istorijas.

Gegužės 2-6 d. STEAM menų savaitė, skirta įstaigos 55 metų jubiliejui paminėti.

Lankstinukas STEAM

,,Pelėdžiukų” grupės STEAM veikla

Balandžio 22 d. organizavome tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją ,,Kalbos grožis vaiko pasaulyje”. Konferencijoje dalyvavo 114 logopedų, mokytojų, spec. pedagogų, mokslininkų iš visos Lietuvos ir užsienio. Pristatytas 21 pranešimas vaiko kalbos ugdymo tematika. Daug dėmesio skirta ankstyvajai kalbos ugdymo prevencijai ugdant gražią vaikų kalbą, vaiko psichologinei kalbos raidai, kalbos ugdymui per aplinkos pažinimą, spalvų, jausmų, judesio, muzikos sintezę ir kt. Pristatyti stendiniai pranešimai, įstaigų geroji patirtis vykdant ilgalaikį projektą ,,Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas”, mokytojų kurtos metodinės priemonės, rinkiniai vaikų kalbai ugdyti. Buvo pasidalinta daugybe praktinių patarimų, patirčių kaip sėkmingai ugdyti vaiko gražią kalbą.

Projekte ,,Taisyklinga laikysena, sveikos pėdutės” dalyvavo 41 dalyvis, pateikė metodinę priemonę ir atvirą filmuotą užsiėmimą. Dalinamės projekto akimirkomis.

,,Voriukų” grupė dalyvavo Klaipėdos m. ikimokyklinių įstaigų šaškių turnyre ,,Riešutėlis”