Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“
Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas – 190432690.
Adresas: Kauno g. 27, Klaipėda, LT-91159.
Tel. – 8 (46) 38 34 03.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1118 ,,Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“ lankytojai aptarnaujami nuotoliniu būdu. 

Į ĮSTAIGĄ LANKYTOJAI NEĮLEIDŽIAMI. 

Atvedus ar ateinant pasiimti vaiką, maloniai pašytume paskambinti grupių mokytojų nurodytais telefonais, įleisti vaiką į įstaigą griežtai tik pro savo grupės įėjimą ir laukti, kol grupės mokytoja pamatuos vaiko temperatūrą ir per langą informuos, kad vaikas priimtas į grupę. ,,Kiškučių“, ,,Saulutės“, ,,Pagrandukų“, ,,Aušrinukų“, ,,Pelėdžiukų“ grupių vaikus paskambinus mokytoja išeis pasiimti į lauką.

Dėkojame, kad saugote save ir kitus.